Lịch Sử Đồng Hồ RoLex của vua Bảo Đại

Đồng Hồ RoLex của vua Bảo Đại Vua Bảo Đại mua chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 khi tham dự Hội nghị Geneva năm 1954 và nó đi vào lịch sử khi được bán đấu giá với mức giá kỷ lục hơn 5 triệu USD Khi Andrew Shear và Eric Ku, hai trong số những…