Hướng Dẫn Sử Dụng Đồng Hồ Casio G-shock GA-120A

 Đồng Hồ Casio GA-120A Module 5229  Đồng hồ Casio loại 4 nút A,B,C,D: Nút A (Adjust): dùng để khởi động và thoát khi điều chỉnh. Nút B (Reverse): dùng để giảm số khi chỉnh giờ ,nút đèn. Nút C (Mode): dùng để xem chức năng và chuyển sang nơi cần chỉnh. Nút D (Forward): dùng…