Lịch Sử Thương Hiệu Đồng Hồ Rado

Lịch sử của thương hiệu Rado   Lịch sử của thương hiệu Rado bắt đầu vào năm 1917 tại thị trấn nhỏ Lengnau của Thụy Sĩ, khi ba anh em Fritz, Ernst, and Werner Schlup mở xường sản xuất máy đồng hồ mang tên Schlup & Co. Bốn mươi năm sau, vào năm 1957, nó…